fbpx
077-7080918

לוח קורסים

סינון לפי סניף
סניף
 • Excel למתקדמים 144865 – בית ההסתדרות
 • אחריות משפטית של עובדי ציבור 148649
 • איכות הסביבה 148901
 • אימון בסיסי 145525
 • אנגלית שיחות רמה ב’ 148898
 • אנגלית שיחות רמה ב’ 148925
 • אתיקה בארגונים 148197
 • בטיחות בעבודה 140902
 • ביטחון וטרור 148876
 • בניית מצגות למתקדמים 144864
 • דיני חוזים ומכרזים
 • העשרה מקצועית טכנולוגית 148555
 • חשיבה וחשיבה יצירתית 143506 – מרתון בוקר
 • יחסי עבודה ודיני עבודה 146657 בית ההסתדרות
 • יישומי מחשב 146101 בית ההסתדרות
 • יישומי מחשב 146102 בית ההסתדרות
0
  0
  סל הקניות
  סל הקניות ריק

  מכללת ליאן לא תקיים לימודים עד להודעה חדשה (גם לא בזום)

  אנחנו מבקשים לחזק את תלמידינו, עובדינו וסגל המרצים בימים קשים ובלתי נתפסים אלה.
  לבנו עם משפחות הנרצחים, החטופים, הנפגעים והנעדרים.
  המכללה עוצרת בזאת את כלל הפעילות הלימודית והמנהלית. בשל מחסור בעובדים המכללה תיתן מענה לפניות דחופות בלבד.
  כשיתאפשר לחזור לשגרה, המכללה תעשה כמיטב יכולתה לסייע לכלל הלומדים לסיים את הקורסים, ותפנה למשרד החינוך לקבלת הקלות או להשלמות עבור לומדים שנבצר מהם לסיים את הקורסים.