קורסים – גמול השתלמות מקוון

שימו לב: התקבלה הנחייה חדשה ממשרד החינוך לפיה כל משתלם רשאי להירשם לקורס מקוון בתנאי שהקורס נחשב עבורו קורס הכשרה בלבד. כל הקורסים המקוונים יסתיימו עד לתאריך 30/06.

ייתכנו שינויים נוספים ממשרד החינוך – אנו נעדכן בכל הנחייה חדשה.

טרם ההרשמה לקורס, אנא קראו בעיון את עמוד הנהלים וההנחיות.

באחריות כל משתלם לוודא מראש שהוא עומד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לגמול בקורס הנבחר ושהקורס רלוונטי עבורו מול ועדת הגמול האישית שלו.