fbpx
077-7080918

מדיניות הפרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

ליאן-המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי בע”מ (להלן המכללה/מכללת ליאן) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה, בדפי הנחיתה ובפרסומיה, וכן במתן שירות אישי ללקוחותיה ולמתעניינים בשירותיה.

מכללת ליאן מתחייבת לעשות את מירב המאמצים כדי להגן על המידע האישי שאתה משתף באתר שלה ובשירותיה.  המכללה פועלת באמצעות כתובת האתר icpd.co.il ובכל כתובת נוספת שתבחר להשתמש בה לדפי נחיתה ולאתרים נוספים (להלן: “האתר”).

מכללת ליאן מאמינה כי יש לך הזכות המלאה להכיר את מדיניות הפרטיות ואת הנהלים שלה בנוגע לאיסוף המידע אודותיך ולשימוש בו.

מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, והשימוש באתר או בשירותי המכללה מהווה הסכמה מלאה לתקנון המכללה ולמדיניות הפרטיות שלה.

בשימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם, אתה מאשר את מדיניות הפרטיות של מכללת ליאן ומסכים למדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של מכללת ליאן, עליך להפסיק באופן מידי להשתמש באתר המכללה, במסמכיה המקוונים ובשירותיה.

תנאי השימוש יסייעו לגולשים באתר ולמקבלי השירותים מהמכללה להבין מהי מדיניות הפרטיות במכללה ובאיזה אופן עושה המכללה שימוש במידע הנמסר לה או הנאסף על ידיה בעת השימוש באתר או בפנייה למכללה.

הפנייה בלשון זכר ומיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

מסירת פרטים ומידע אישי

השימוש באתר המכללה פתוח לקהל הרחב ואינו כרוך בהשארת פרטים ובהעברת מידע אישי ופרטים מזהים למכללה. המעוניינים להירשם לקורסים שמציעה המכללה או המעוניינים להשאיר פרטים מזהים כדי לקבל שירות ועדכונים מהמכללה, ישאירו פרטים בטפסים המקוונים באתר או בטופסי הרישום שיישלחו בדוא”ל (אימייל) ע”י מדור רישום של המכללה.

השארת פרטים מותרת אך ורק לבני 18 ומעלה.

הפרטים המזהים הנדרשים יהיו בהתאם לצורכי המתעניינים.

 • לשם קבלת מידע, עדכונים ושירות כללי ימסרו המתעניינים שם מלא ופרטי התקשרות: טלפון ודוא”ל ופרטים נוספים שיידרשו.
 • לשם הרשמה לקורס באופן פרטי יבחרו המתעניינים בקורס הרלוונטי וימסרו שם מלא ופרטי התקשרות: טלפון ודוא”ל, ובנוסף ימסרו מספר ת”ז, כתובת מגורים ואמצעי תשלום ופרטים נוספים שיידרשו.
 • לשם הרשמה לקורס באמצעות עסק (עוסק פטור, עוסק מורשה, תאגיד או מלכ”ר) או ארגון (משרד ממשלתי/מוסד ציבורי) יוסיפו המתעניינים גם פרטי העסק/הארגון ומספרו.

ללא מילוי כל שדות החובה לא תוכל לקבל מידע ועדכונים או לבצע רישום לקורסים וליהנות מהשירותים שמציעה המכללה.

בעת מסירת פרטים בטופס מקוון או במדור רישום במכללה הנך מסכים לשימוש בפרטים אלו.

המוסר פרטים של צד שלישי, דוגמת פרטי עובד, מצהיר בזאת כי קיבל את הסכמתו המפורשת לכך, וכי העובד/הצד השלישי מסכים למדיניות הפרטיות של מכללת ליאן.

מסירת פרטים שגויים או אי מסירת כל הפרטים הנדרשים עלולה לפגום באיכות השירות שיינתן לך או למנוע אפשרות ליצירת קשר עמך.

מובהר בזאת כי אין אינך חייב על פי חוק למסור פרטים אישיים למכללה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך לשימוש בהם.

כל המידע והפרטים שתמסור ופרטים נוספים בנוגע לשימושך באתר ויפורטו בהמשך, יישמרו במאגרי המידע של המכללה. פרטי האשראי יועברו ישירות לחברת הסליקה ולא יישמרו במאגרי החברה.

 

איסוף מידע בעת שימוש באתר

בעת שימוש באתר ייאסף מידע על אופן פעילותך באתר. המידע שייאסף יתמקד בהיקף השימוש שלך באתר, בעמודים שביקרת בהם, בתכנים שעניינו אותך, במשך הזמן שביקרת בכל עמוד, במיקום המחשב שלך וכתובת ה- IP, בסוג המכשיר שברשותך ועוד. מכללת ליאן רשאית להיעזר בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, אנליטי או מצרפי (אגרגטיבי), לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

 

רשתות חברתיות ושיתוף מידע אישי בהן

המכללה מעניקה לגולשים כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר ברשתות החברתיות ובשירותים מקוונים אחרים. השימוש ברשתות חיצוניות ובשירותי מקוונים אחרים הוא חיצוני לאתר מכללת ליאן וכפוף למדיניות הפרטיות שלהם. באחריותו של כל משתמש באתר באמצעות כלים אלה לשמור על פרטיותו ולהפעיל שיקול דעת בעת מסירת פרטים העלולים לזהות אותו או אחרים.

 

השימוש במידע

השימוש במידע ובפרטים שתמסור או שייאסף באמצעות האתר יישמר בסודיות  ויהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות הזאת או על פי הוראת ל דין.

מטרות השימוש:

 • לאפשר לגולשים להשתמש באתר ובתכנים שלו, להשיב לשאלות אודות השימוש בשירות המקוון ולהעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לשלוח לך מידע מעת לעת בנוגע לשירותי המכללה דוגמת רשימות קורסים, עלוני מידע ועוד.
 • לשלוח לך מידע פרסומי של מכללת ליאן ושל צדדים שלישיים. המידע יישלח אליך רק אם אישרת זאת בעת הרישום. תוכל לבטל הסכמתך בכל עת והמכללה לא תשלח אליך חומר פרסומי.
 • לאפשר לך לבצע רישום לקורסים.
 • לאפשר לך הזנת פרטי תשלום עבור הרשמה לקורסים.
 • ליצור אתך קשר במידת הצורך.
 • לקדם מהלכים שיווקיים של שירותי המכללה, ושל השירותים המקוונים בעיקר.
 • להתאים ולשפר את האתר, להוסיף או לגרוע תכנים, וזאת באמצעות מידע סטטיסטי, אנליטי ומחקרי לצורך ניתוח ובקרה, וכן לצרכים פרסומיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • להתאים את המודעות שיוצגו לך בשימוש באתרים וברשתות החברתיות ברחבי הרשת.
 • לאפשר לנו לאכוף את תקנון האתר ולמלא אחר דרישות כל חוק או תקנה כדי לסייע לרשויות המוסמכות או לצד שלישי שהמכללה תידרש למסור להם פרטים.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון או במדיניות הפרטיות.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מכללת ליאן לא תעביר את הפרטים שתמסור או שייאספו על פעילותך באתר לגורם שלישי, לא תמכור מידע ולא תשתף אותם עם אף גורם לשם עשיית רווח, למעט במקרים הבאים:

לשם אספקה תקינה של שירותי האתר, לרבות ספקי שירותי תשלומים וסליקה, וכן לספקי שירותי תכנה למכללה. אם המכללה תשנה את הישות המשפטית או תתמזג עם גוף אחר או תפתח חברת בת או כל שינוי משפטי שהוא, המכללה תוכל להעביר את הפרטים והמידע, ובתנאי שייעשה בהם שימוש על פי תנאי מדיניות הפרטיות הקיימים באתר זה.

לשם מסירת מידע אנונימי, מצרפי, סטטיסטי, אנליטי ומחקרי לחברות שיווק ופרסום, לשותפים עסקיים ולכל צד שלישי עפ”י צורך והחלטת המכללה. כאמור המידע הוא אנונימי, והמכללה לא תמסור פרטים מזהים שנמסרו על ידיך ללא הסכמתך.

לשם עמידה בדרישות כל דין: הליכים משפטיים, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית או כל רשת מוסמכת אחרת או בכל מחלוקת/תביעה/הליכים משפטיים בינך לבין המכללה, או אם תפר את הוראות המסמכים המחייבים/ תבצע באתר פעולות המנוגדות לחוק או במקרה שבו מסירת המידע תמנע נזק חמור בגוף או ברכוש שלך או של צד שלישי / כדי לגלות, למנוע או לטפל בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה וביטחון וכן בבעיות טכניות.

 

היכן נשמר המידע?

המידע שנאסף נשמר במאגרי המידע של מכללת ליאן. המידע מאוחסן בשרתים וגיבוי מידע, בחברות סטטיסטיקה ובחברות נוספות על פי צורכי המכללה. שמירת המידע מתבצעת בארץ ומחוץ לגבולות ישראל. הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות של מכללת ליאן מהווה הסכמה לשמירת המידע בחברות השונות בישראל ומחוצה לה.

 

מדיניות השימוש בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות אחרות

בעת שימוש בשירות המקוון, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, מכללת ליאן עשויה להשתמש בטכנולוגיות המוכרות כ”עוגיות (Cookies) ותגיות פיקסל לשם תפעול האתר, לאימות פרטים, בשביל לאסוף נתונים סטטיסטיים, לצורכי אבטחת מידע ועוד. המכללה נעזרת גם בעוגיות המהוות כלי פרסום ומקורן בצדדים שלישיים, דוגמת Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, רשתות חברתיות, דוגמת פייסבוק ועוד.

קובצי העוגיות נועדו לשם הצגת המודעות ושירותי המכללה בהתבסס על פעולותיך השונות ברשת האינטרנט. קובצי העוגיות שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים שאהבת ולהמליץ לך על תכנים נוספים שעשויים לעניין אותך. מידע נוסף לגבי גוגל ופייסבוק ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שלהן.

ככל שייאסף מידע באמצעות העוגיות הוא יהיה כפוף להוראות מדיניות הפרטיות של המכללה, והיא תוכל להשתמש בו בהתאם לצרכיה.

עוגיות הן קובצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות בזיכרון המכשיר שלך. העוגיות יכולות להכיל מידע דוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת לאתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

העוגיות נשמרות במכשיר שלך ומאפשרות למכללה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי ובכך להקל על חוויית המשתמש שלך בשירות המקוון שלנו.

ניתן לנטרל את העוגיות: למחוק או לחסום או לקבל התראות לפני אחסונן.

אם אינך מעוניין שייעשה שימוש בעוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. נטרול העוגיות יכול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המכללה או באתרי אינטרנט אחרים ולפגוע בחוויה המקוונת. מוצע שתעשה זאת רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או במקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה. מומלץ לעיין בהוראות הדפדפן או במסך ה”עזרה” כדי ללמוד עוד על פונקציות אלה.

תגיות הפיקסל הן תמונות גרפיות מזעריות המעוצבות על גבי דפי השירות המקוון ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. תגיות הפיקסל מאפשרות איסוף מידע אנונימי ולא אישי כדי שנוכל למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים בדפי השירות המקוון ולשפר אותם, ובהתאם לכך לכוון את שיווק הקורסים במכללה.

 

דיוור ישיר והודעות

מכללת ליאן תבצע דיוור ותשלח אליך הודעות אס אם אס או וואטסאפ או בכל דרך אלקטרונית מעת לעת על בסיס המידע שיישמר אצלה. תכני הדיוור עשויים להיות פרסומיים, העברת מידע והצעות לקורסים השונים. הדיוור יתבצע על פי פילוח ואפיון שתערוך המכללה כדי שהתכנים יותאמו לצרכיך.

אתה רשאי בכל עת לפנות במייל חוזר ולבקש שיסירו אותך מרשימת הדיוור של המכללה.

 

מאגרי מידע ואבטחת מידע

מכללת ליאן עושה כל שביכולתה לשמור על המידע שנמצא ברשותה. המכללה מפעילה מערכות ונהלים לאבטחת המידע כדי למנוע עד כמה שניתן גישה בלתי מורשית למאגריה, גניבת מידע או פגיעה במידע, אולם המכללה מודעת לכך שאבטחת המידע מוגבלת, והמכללה אינה מתחייבת שאתר המכללה יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בשרתיה. עצם השימוש באתר ובשירותיו מהווה הסכמה עם מגבלות אלו. 

המידע שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר שתמסור בהמשך, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר, ישמרו במאגרי המידע של המכללה. המכללה תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
המכללה מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. המכללה אינה מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

 

קישורים לאתרים

באתר מכללת ליאן יש קישורים לאתרים אחרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליקו (תלחצו) על אחד מקישורים אלה תועברו לאתר או למשאב אינטרנט אחר, העשוי לאסוף מידע אודותיכם מרצונכם או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. מכללת ליאן אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרים אלה או לכל טענה שתעלה מכניסה לאתרים אלו. מכללת ליאן אינה אחראית, אינה נושאת באחריות ואינה שולטת באתרים או במשאבים אחרים או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. בכניסתך לאתרים אחרים או למשאבי אינטרנט אחרים, עליך לקרוא ולבדוק את מדיניות הפרטיות שלהם כדי להבין כיצד הם אוספים מידע וכיצד הם משתמשים בו.

 

שימוש במאגרי המידע והזכות לעיין במידע

מכללת ליאן מחויבת לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

עפ”י חוק זה כל אדם זכאי לעיין בעצמו או באמצעות בא כוחו במידע אודותיו המוחזק במאגרי המידע של מכללת ליאן, כל אדם רשאי לבקש לתקן או למחוק את המידע הנמצא ברשות המכללה, אולם עליו לדעת כי מחיקת המידע תגרום לכך שלא תוכל לקבל שירותים מהמכללה. המכללה תהיה רשאית לשמור את הנתונים שנאספו מהאתר בנוגע לשימוש שלך בו לצרכים סטטיסטיים ועוד, אולם לא תורשה לעשות בהם שימוש כדי לפנות אליך.

אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בדין. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בדין.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מכללת ליאן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים רשאית לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. . בכל כניסה שלך לאתר עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות. שימוש באתר בכל עת מהווה את הסכמתך לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות של מכללת ליאן, עליך לחדול מלעשות שימוש באתר המכללה, במסמכים המקוונים שלה ובשירותיה.

 

פנייה למכללת ליאן בעניין מדיניות הפרטיות

אם אתה מעוניין לקבל הסברים או הבהרות בעניין מדיניות הפרטיות או אם אתה חש שפרטיותך נפגעה פנה אלינו בדוא”ל legal@icpd.co.il.

עודכן בתאריך 18.10.2021

0
  0
  סל הקניות
  סל הקניות ריק

  מכללת ליאן לא תקיים לימודים עד להודעה חדשה (גם לא בזום)

  אנחנו מבקשים לחזק את תלמידינו, עובדינו וסגל המרצים בימים קשים ובלתי נתפסים אלה.
  לבנו עם משפחות הנרצחים, החטופים, הנפגעים והנעדרים.
  המכללה עוצרת בזאת את כלל הפעילות הלימודית והמנהלית. בשל מחסור בעובדים המכללה תיתן מענה לפניות דחופות בלבד.
  כשיתאפשר לחזור לשגרה, המכללה תעשה כמיטב יכולתה לסייע לכלל הלומדים לסיים את הקורסים, ותפנה למשרד החינוך לקבלת הקלות או להשלמות עבור לומדים שנבצר מהם לסיים את הקורסים.