fbpx

קורס קריאת תכניות בנייה

כל פרויקט בנייה מתחיל בשרטוט שיצר מהנדס או אדריכל.

כדי להתחיל בהקמת מבנה, יש צורך לקרוא ולהבין נכון את התכנית ולדעת כיצד לתרגם אותה למעשים בשטח.

היכולת לקרוא תכניות היא הבסיס לתחום ניהול הבנייה ולהקמה או עיסוק במבנה.

קורס קריאת תכניות מאפשר לאנשי מקצוע בשטח הבנייה להבין את תכנון המהנדסים והאדריכלים ולתרגם זאת לבנייה.

כל פרויקט בנייה מתחיל בשרטוט שיצר מהנדס או אדריכל.

כדי להתחיל בהקמת מבנה, יש צורך לקרוא ולהבין נכון את התכנית ולדעת כיצד לתרגם אותה למעשים בשטח.

היכולת לקרוא תכניות היא הבסיס לתחום ניהול הבנייה ולהקמה או עיסוק במבנה.

קורס קריאת תכניות מאפשר לאנשי מקצוע בשטח הבנייה להבין את תכנון המהנדסים והאדריכלים ולתרגם זאת לבנייה.

פתוח לכלל המעוניינים ללמוד בקורס על מנת לרכוש ידע והסמכה מקצועית.

25 שעות / פעם בשבוע / לימודי ערב

הקורס מתקיים בסניפי המכללה באשדוד ובירושלים

0