קורס קבלן שיפוצים רשום

קבלנות שיפוצים היא תת ענף של קבלנות הבניין. אנשי המקצוע בענף זה משתלבים בעבודות רבות בתחום השיפוצים, שכן לרוב עבודות השיפוץ רבות יותר מעבודות הקמה ובנייה מהיסוד.

קורס קבלני שיפוצים (הידוע גם כקורס קבלני 131) מיועד לבעלי ניסיון מעשי בתחום השיפוץ והבנייה המעוניינים לרכוש ידע מקצועי, מקיף ועדכני.

הקורס מהווה הכנה למבחני ההסמכה של משרד הבינוי והשיכון. העוברים את מבחני ההסמכה רשאים להירשם כקבלנים מורשים ברשם הקבלנים.

אנשים רבים מעדיפים להעסיק בעל מקצוע איכותי, מיומן ובעל רישיון תעסוקתי על פני לנהל את פרויקט השיפוץ בעצמם. לכן הביקוש לבעלי מקצוע מוסמכים בתחום זה גבוה.

החל ממאי 2018, נחתם תיקון לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים). תיקון זה נועד להסדיר את ענף קבלני השיפוצים בישראל ולהעניק לאלפי קבלני שיפוצים את האפשרות לקבל רישיון ולהירשם כחוק בפנקס הקבלנים לאחר שתיבדק כשירותם ויעמדו במבחני רשם הקבלנים.

קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-83,399 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

העובדים ללא תעודת קבלנות 131 אינם מורשים לגבות עבור עבודת שיפוץ סכום העולה על 43,000 ₪ והמבצעים זאת עוברים על החוק.

קבלנים מורשים רשאים לגשת למכרזים, לקבל היתרי עבודה לעובדים זרים ועוד.

הקורס מקנה ללומדים ידע רחב על חוקים ותקנות, ידע מקצועי על כלל תחומי השיפוצים, בטיחות, תקשורת בינאישית בין לקוחות ועובדים והכנה למבחני ההסמכה של משרד הבינוי והשיכון.

5 שנות ניסיון ומעלה לניגשים למבחני ההסמכה של רשם הקבלנים.

פתוח לכלל המעוניינים ללמוד בקורס על מנת לרכוש ידע והסמכה מקצועית.

100 שעות / פעם בשבוע / לימודי ערב

הקורס מתקיים בסניפי המכללה באשדוד ובירושלים