fbpx
077-7080918

הדרכה בארגונים

קורסים לגמול השתלמות, סדנאות והרצאות להכשרה מקצועית, לקידום ולפיתוח מקצועי.

מכללת “ליאן-המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי” היא ארגון רב תחומי המקיים הדרכה בארגונים: קורסים, סדנאות והרצאות להכשרה מקצועית, לקידום ולפיתוח מקצועי. הקורסים ניתנים לעובדים בסניפי המכללה וגם במקום עבודתם בכל רחבי הארץ.

בהשתלמויות פנים ארגוניות מותאמים תכני הקורסים והסדנאות לצורכי הארגון ולתחום עיסוקו.

מטרת המכללה  היא להכשיר את העובד בתחום עיסוקו ולסייע לו במימוש הפוטנציאל האישי שלו לטובת הארגון.

בין ההכשרות שהמכללה קיימה ומקיימת נמנים קורס ערבית, קורס פיננסים, מיסים ומימון לעובדי בנק יהב, קורסי מיומנויות כתיבה לעובדי משרד הפנים, קורס כתיבה לבנק ישראל, קורס נייר עמדה למשרד הכלכלה, קורס דיני מכרזים למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, קורס שירותיות לעובדי משרד הקליטה, קורס גנטיקה קלינית בבי”ח הדסה, ניהול פרויקטים במעבדות מכבי ועוד.

0
  0
  סל הקניות
  סל הקניות ריק

  מכללת ליאן לא תקיים לימודים עד להודעה חדשה (גם לא בזום)

  אנחנו מבקשים לחזק את תלמידינו, עובדינו וסגל המרצים בימים קשים ובלתי נתפסים אלה.
  לבנו עם משפחות הנרצחים, החטופים, הנפגעים והנעדרים.
  המכללה עוצרת בזאת את כלל הפעילות הלימודית והמנהלית. בשל מחסור בעובדים המכללה תיתן מענה לפניות דחופות בלבד.
  כשיתאפשר לחזור לשגרה, המכללה תעשה כמיטב יכולתה לסייע לכלל הלומדים לסיים את הקורסים, ותפנה למשרד החינוך לקבלת הקלות או להשלמות עבור לומדים שנבצר מהם לסיים את הקורסים.