ביה”ס למלאכות הבנייה

פיקוח וניהול פרויקטים בבנייה
קורס ניהול פרויקטים בבנייה
קריאת תכניות בנייה
קורס קריאת תכניות
קורס קבלן רשום 131
קורס קבלן רשום 131
נגישות