fbpx

אודותינו

מכללת “ליאן – המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי בע”מ”.

מכללת “ליאן – המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי בע”מ” נוסדה בשנת 2010.
מכללת ליאן היא ארגון רב תחומי המקיים קורסים, סדנאות והרצאות להכשרה מקצועית, לקידום ולפיתוח מקצועי.

הקורסים ניתנים לעובדים גם במקום עבודתם וגם במרכזים שלנו ברחבי הארץ.

בהשתלמויות פנים ארגוניות מותאמים תכני הקורסים והסדנאות לצורכי הארגון ולתחום עיסוקו.

מכללת ליאן באישור ובפיקוח משרד החינוך, מציעה קורסים לגמול השתלמות לעובדים במשרדי ממשלה, במגזר הציבורי, ברשויות מקומיות, בבתי חולים וקופות חולים, לאנשי כוחות הביטחון, לעובדי מפעלים ותעשייה ועוד.

המכללה מקיימת קורסים להכשרה מקצועית, דוגמת סייעות לגני ילדים.

מטרת המכללה היא להכשיר את העובד בתחום עיסוקו ולסייע לו במימוש הפוטנציאל האישי שלו לטובת הארגון.

0